Welcome!

Cộng đồng này là một cộng đồng các chuyên gia và những người có đam mê và đầy nhiệt huyết với các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Chia sẻ và thảo luận những nội dung tốt nhất và các ý tưởng marketing mới, xây dựng hồ sơ chuyên nghiệp cho chính bạn thông qua sự đóng góp cho cộng đồng này.

0

How to setup a regular PostgreSQL database backup

Bởi
Administrator
vào 03:39, 30/04/2018 8 lượt xem

I'm not familiar with PostgreSQL database administration , so I figured I might ask for help from someone more knowledgeable on the subject. What would you recommend in order to setup a regular (daily) OpenERP database backup? Ideally, this would be done without stopping the database (hot backup). Is it possible to setup incremental backups, e.g., one weekly reference backup and daily incremental backups? Are there any automation scripts available I might use? (I'm using Ubuntu Server.)


0

Administrator

--Administrator--
YourCompany
2528
| 1 0 1
Scranton, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ
--Administrator--
Administrator
Vào 03:39, 30/04/2018

I use the following setup:

  1. Backup-Script
  2. Housekeeping script (deletes backups which are older than 30 days)
  3. Create daily cronjobs in to run Backup and Housekeeping Script. The backup runs daily at 1am and the housekeeping job runs daily at 5am.

Phản hồi của bạn

Giữ Liên lạc

Về Cộng đồng này

Cộng đồng này là một cộng đồng các chuyên gia và những người có đam mê và đầy nhiệt huyết với các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Chia sẻ và thảo luận những nội dung tốt nhất và các ý tưởng marketing mới, xây dựng hồ sơ chuyên nghiệp cho chính bạn thông qua sự đóng góp cho cộng đồng này. Đọc Hướng dẫn

Công cụ Câu hỏi

1 người theo dõi

Thống kê

Đã hỏi: 03:39, 30/04/2018
Được thấy: 8 lần
Cập nhật cuối: 03:39, 30/04/2018