Odoo All-in-One Software Demonstration

Kênh Công cộng / Odoo Days

Khám phá giải pháp phần mềm quản lý doanh nghiệp tất cả trong một phù hợp với mọi quy mô kinh doanh và nghiệp vụ.

Tìm hiểu thêm tại https://odoo.com

Chia sẻ lên các Mạng xã hội

Chi sẻ Link

Dùng link vĩnh cửu để chia sẻ lên mạng xã hội media

Chia sẻ với một người bạn

Vui lòng đăng nhập để gửi cái này video bằng email

Discover the all-in-one business management software solution that fits any business size and use case.

Learn more at https://odoo.com

Lượt xem

  • 2 Tổng Lượt xem
  • 2 Lượt xem

Hành động

  • 0 Chia sẻ Mạng xã hội
  • 0 Thích
  • 0 Không thích
  • 0 Bình luận

Lượt chia sẻ

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+