Odoo CRM

CMS

Kênh Công cộng / Thuyết trình được Đề cao

Khám phá bán hàng CRM mà mọi người đều yêu thích https://www.odoo.com/page/crm

Chia sẻ lên các Mạng xã hội

Chi sẻ Link

Dùng link vĩnh cửu để chia sẻ lên mạng xã hội media

Chia sẻ với một người bạn

Vui lòng đăng nhập để gửi cái này video bằng email

Discover the CRM sales people love https://www.odoo.com/page/crm

Lượt xem

  • 3 Tổng Lượt xem
  • 3 Lượt xem

Hành động

  • 0 Chia sẻ Mạng xã hội
  • 0 Thích
  • 0 Không thích
  • 0 Bình luận

Lượt chia sẻ

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+