Odoo Inventory

Kênh Công cộng / Thuyết trình được Đề cao

Phần mềm quản lý kho cho thế kỷ 21.

Khám phá Odoo Inventory: https://www.odoo.com/page/warehouse

Chia sẻ lên các Mạng xã hội

Chi sẻ Link

Dùng link vĩnh cửu để chia sẻ lên mạng xã hội media

Chia sẻ với một người bạn

Vui lòng đăng nhập để gửi cái này video bằng email

Warehouse management software for the 21st century.

Discover Odoo Inventory: https://www.odoo.com/page/warehouse

Lượt xem

  • 2 Tổng Lượt xem
  • 2 Lượt xem

Hành động

  • 0 Chia sẻ Mạng xã hội
  • 0 Thích
  • 0 Không thích
  • 0 Bình luận

Lượt chia sẻ

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+