Odoo MRP

Kênh Công cộng / Thuyết trình được Đề cao

Khám phá cách bạn có thể tích hợp MRP, PLM, Kiểm tra chất lượng và Bảo trì trong một ứng dụng duy nhất để tối đa hóa hiệu quả của hoạt động sản xuất của bạn.

Đọc thêm về các tính năng tại: https://www.odoo.com/page/manufacturing-features

Khám phá Odoo MRP: https://www.odoo.com/page/manufacturing

Chia sẻ lên các Mạng xã hội

Chi sẻ Link

Dùng link vĩnh cửu để chia sẻ lên mạng xã hội media

Chia sẻ với một người bạn

Vui lòng đăng nhập để gửi cái này video bằng email

Discover how you can integrate MRP, PLM, Quality and Maintenance in a single application to maximize the efficiency of your manufacturing operations.

Read more about the features at: https://www.odoo.com/page/manufacturing-features

Discover Odoo MRP: https://www.odoo.com/page/manufacturing

Lượt xem

  • 3 Tổng Lượt xem
  • 3 Lượt xem

Hành động

  • 0 Chia sẻ Mạng xã hội
  • 0 Thích
  • 0 Không thích
  • 0 Bình luận

Lượt chia sẻ

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+