Odoo Sign Demonstration

Kênh Công cộng / Odoo Days

Dừng thực hiện in và quét thủ công. Chuyển sang chữ ký điện tử với Odoo Sign!

Khám phá thêm tại https://www.odoo.com/page/sign

Chia sẻ lên các Mạng xã hội

Chi sẻ Link

Dùng link vĩnh cửu để chia sẻ lên mạng xã hội media

Chia sẻ với một người bạn

Vui lòng đăng nhập để gửi cái này video bằng email

Stop doing manual printing and scanning. Move to electronic signature with Odoo Sign!

Discover more at https://www.odoo.com/page/sign

Lượt xem

  • 4 Tổng Lượt xem
  • 4 Lượt xem

Hành động

  • 0 Chia sẻ Mạng xã hội
  • 0 Thích
  • 0 Không thích
  • 0 Bình luận

Lượt chia sẻ

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+